MAGAZYN LIDERÓW NOWOCZESNEGO BIZNESU

Reklama

„Outsourcing Magazine” oraz portal internetowy trafia do managerów wysokiego i średniego szczebla w kluczowych organizacjach w Polsce z branży nowoczesnych usług dla biznesu oraz centrów usług wspólnych.

Tytuł prezentuje wysoką jakość merytoryczną, a nasz nakład to 5 000 egzemplarzy. Czasopismo dystrybuujemy również podczas kluczowych imprez branżowych.

Przedstawiamy naszym czytelnikom najlepsze praktyki wdrażania usług outsourcingowych, a także modele współpracy najkorzystniejsze dla obu stron. Regularnie publikujemy również informacje dotyczące innowacyjnych rozwiązań z rynku.

Współpracujemy z kluczowymi usługodawcami i dostawcami rozwiązań dla biznesu, którzy dzielą się z naszymi czytelnikami swoim wieloletnim doświadczeniem rynkowym, wysoko wyspecjalizowaną wiedzą na temat zarządzania usługami w organizacjach. Zapraszamy do współpracy!Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

Bartłomiej Jęchorek

Brand Manager
61 66 55 894
605 450 049
bartlomiej.jechorek@forum-media.pl

 

Sebastian Pierzgalski

Specjalista ds. Sprzedaży
61 66 55 815
601 325 345
sebastian.pierzgalski@forum-media.pl

2017-05-09 08:36:58
ZNAJDŹ NAS: