Content Service Provider w świecie outsourcingu usług

Wszędzie tam, gdzie w łańcuchu dostaw czy precyzyjniej reprezentujących je procesach organizacyjnych, pojawia się konieczność współpracy oraz wymiany treści, konieczne jest wsparcie narzędziowe gwarantujące bezpieczeństwo, spójność, sprawdzalność oraz zgodność z regulacjami prawnymi zachodzących interakcji.

2019-07-05 13:27:26

SER GROUP, jako jeden ze światowych liderów Content Service Providers, dostarcza narzędzia porządkujące obieg treści pozbawionej ustalonej struktury w złożonych ekosystemach organizacyjnych. Wszędzie tam, gdzie w łańcuchu dostaw czy, precyzyjniej, reprezentujących je procesach organizacyjnych, pojawia się konieczność współpracy oraz wymiany treści, konieczne jest wsparcie narzędziowe gwarantujące bezpieczeństwo, spójność, sprawdzalność oraz zgodność z regulacjami prawnymi zachodzących interakcji. Mówimy zatem o pełnym spektrum obserwowanych modeli biznesowych we współczesnej gospodarce światowej. Dlatego wśród klientów SER GROUP znaleźć można reprezentację wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od światowych liderów logistyki, takich jak DHL czy

Deutsche Bahn, poprzez potentatów rynków finansowych, takich jak Commerzbank, Vienna Insurance Group czy BNP Paribas, gigantów sektora produkcyjnego: Airbus, a skończywszy na wyspecjalizowanych firmach zajmujących się outsourcingiem selekcjonowanych usług, jak np. Randstad. Pełna lista jest oczywiście o wiele bardziej urozmaicona i interesująca.

O jakich narzędziach zatem mowa? I dlaczego znajdują tak powszechne zastosowanie w tak różnorodnej grupie odbiorców? Do czego służą? Udzielając odpowiedzi, proponujemy przyjąć następującą perspektywę, która porządkuje obszary zastosowań poprzez stopniowanie głębokości i intensywności zlecanych zadań poza granice własnej organizacji:

Wewnątrzorganizacyjne – czyli przypadek skrajny, w którym realizacja poszczególnych procesów i przepływ treści pozbawionej struktury odbywają się w granicach organizacji. Jednolita platforma pozwalającą na elastyczne definiowanie przepływów pracy, indeksowanie oraz klasyfikację treści, wiązanie tej treści z kontekstem biznesowym przetwarzanym przez systemy transakcyjne, łatwe i szybkie wyszukiwanie i udostępnianie treści, archiwizację treści z poszanowaniem postulatów archiwizacji wieczystej to w bardzo dużym skrócie niezwykłe, jeśli nie niezbędne, narzędzie organizacji, zwłaszcza działającej w średniej i dużej skali.

Zlecone zewnętrznie w ograniczonym zakresie – czyli przypadek, gdzie część procesów wewnętrznych organizacji jest zlecona podmiotowi trzeciemu. Utrzymanie sprawnej komunikacji pomiędzy stronami tego modelu biznesowego, zachowanie standardów bezpieczeństwa tej wymiany treści, zgodność z regulacjami prawnymi to podstawowe wyzwania, jakie adresuje omawiana klasa narzędzi. Przykład: outsourcing HR czy masowe przetwarzanie i indeksacja komunikacji przychodzącej do organizacji. Ciekawostką jest powszechność wykorzystania narzędzi CSP przez świadczące wyspecjalizowane usługi outsourcingowe firmy, które wraz z oferowaną usługą proponują narzędzia wspierające. Przykładem mogą być firmy zajmujące się archiwizacją treści papierowej w połączeniu z usługą jej skanowania  indeksacji, która realizowana jest właśnie za pomocą narzędzi rodziny CSP.

Angażujące w proces wewnętrzny podmioty trzecie – przypadek, w którym wydzielona część procesu wewnętrznego jest realizowana przez stronę trzecią. Przykładem może być zaangażowanie firmy zewnętrznej w wykonanie audytu wewnętrznego w wybranym aspekcie całości zagadnienia lub zaangażowanie zewnętrznego doradcy prawnego w ramach skomplikowanych negocjacji zawieranych umów. Udzielenie w bezpieczny sposób tymczasowego dostępu do wyselekcjonowanych informacyjnych zasobów własnych, wraz z włączeniem reprezentacji strony trzeciej w zadania wewnętrznego procesu w sposób gwarantujący zachowanie uprawnień oraz audytowalność, to najważniejsze wyzwania z powodzeniem realizowane przez narzędzia omawianej klasy. SER GROUP DOXIS4 realizuje powyższe za pomocą wielokrotnie nagradzanego komponentu usług DOXIS4 iROOM.

Realizowane wspólnie z klientami – ostatnia grupa to organizacje decydujące się na zaangażowanie w procesy wewnętrzne swoich klientów, np. podczas zbierania treści, w tym przypadku dokumentów, podczas oceny kredytowej klienta korporacyjnego. Narzędzia klasy CSP umożliwiają jednolitą komunikację z klientami, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa oraz pełnej zgodności z politykami własnymi organizacji, bez konieczności dużych nakładów finansowych na dość złożone projekty integracyjne.

Zapraszamy czytelników do pogłębienia wiedzy o omawianej grupie narzędzi CSP w kontakcie bezpośrednim z nami.

Autor: Marcin Somola, SER Group

ZNAJDŹ NAS: