Prywatne ubezpieczenie zdrowotne jako niezbędny element polityki HR w 2019 r.

Firmy w Polsce mierzą się aktualnie z tzw. rynkiem pracownika, rywalizując o najlepszych kandydatów. Ci ostatni mają coraz większe wymagania wobec przyszłego pracodawcy, a to, co jeszcze do niedawna było przez nich uznawane jako benefit, dziś dla wielu z nich jest już standardem. Wciąż jednak najbardziej pożądanym świadczeniem pozapłacowym pozostaje rozszerzony pakiet opieki medycznej.

2019-01-02 09:16:41

Pracownicy cenią sobie benefity, które przede wszystkim pozwalają im na oszczędności w domowym budżecie. Pracodawcy starają się odpowiedzieć na ich oczekiwania, oferując m.in. dofinansowanie do karnetów na siłownie i klubów fitness, ubezpieczenie na życie czy telefon służbowy do użytku prywatnego, które należą do najpopularniejszych bonusów – wynika z raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”.

Opieka medyczna na pierwszym miejscu

Najbardziej pożądanym świadczeniem pozapłacowym, jak się jednak okazuje, jest dla pracowników rozszerzony pakiet opieki medycznej. Co ciekawe, pracodawcy wydają się już być świadomi tego, jak istotne znaczenie ma dla ich załogi dostęp do prywatnej opieki. Coraz więcej firm wpisało już bowiem grupowe ubezpieczenia zdrowotne jako stały element ich polityki HR. A trend ten potwierdzają ostatnie dane Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Z danych PIU wynika, że już ponad 2,4 mln Polaków posiada dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Tylko w ciągu roku liczba ubezpieczonych wzrosła aż o 20 proc. Łącznie na polisy zdrowotne w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 r. Polacy wydali niemal 600 mln złotych.

– Dynamiczny rozwój sektora polis zdrowotnych to w dużej mierze efekt tego, że coraz więcej pracodawców oferuje pracownikom dostęp do prywatnej opieki medycznej. I co ważne, jeszcze do niedawna obserwowaliśmy, że ten element motywacji pozafinansowej był wykorzystywany głównie przez korporacje i duże spółki, natomiast dziś dotyczy to także firm z sektora MŚP – mówi Arkadiusz Piątek, country manager w MediSky International w Polsce. „Tendencja ta powinna utrzymać się także w 2019 roku. Pracodawcy chcąc przyciągnąć nowe talenty i równocześnie zatrzymać już obecnych pracowników, muszą jak najszerzej dopasować się do oczekiwań pracowników. A tym mocno zależy na rozszerzonej ochronie zdrowotnej i alternatywie do systemu publicznego” – dodaje Arkadiusz Piątek.

Benefity to także korzyść dla pracodawców

W kontekście świadczeń pozapłacowych pracodawcy, oprócz ubezpieczeń zdrowotnych, powinni w najbliższym czasie rozważyć kwestię rozszerzenia swojej oferty o opiekę stomatologiczną i umożliwienie korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych. Obie opcje są bowiem dla co 5. pracownika wskazywane jako najbardziej preferowany benefit. A co więcej, aż ¾ osób wskazało, że jest skłonnych do współfinansowania benefitów w zamian za poszerzenie oferty.

Dziś wszystkie firmy, niezależnie od wielkości i charakteru działalności, konkurują o pracownika już nie tylko poziomem wynagrodzenia, a właśnie katalogiem świadczeń dodatkowych. Te z jednej strony wpływają na motywację i lojalność pracowników oraz przekładają się na wizerunek firmy jako pracodawcy. Z drugiej natomiast wiążą się z korzyściami dla pracodawców i to ekonomicznymi – benefity związane z ochroną zdrowia pracowników jak np. prywatne ubezpieczenia zdrowotne ograniczają bowiem ryzyko absencji chorobowej, która jak wiadomo stanowi realny koszt dla firm. Tylko w poprzednim roku przedsiębiorcy wydali aż 6,3 mld złotych, finansując pierwszy miesiąc zwolnienia lekarskiego swoich pracowników.

ZNAJDŹ NAS: