Małe i średnie firmy zaczynają inwestować w opiekę medyczną dla pracowników

Jak pokazują ostatnie dane Eurostat, Polska znajduje się w pierwszej piątce krajów Unii Europejskiej o najniższej stopie bezrobocia. Statystyki te z jednej strony cieszą, z drugiej stanowią duże wyzwanie dla wielu pracodawców, którym dziś coraz trudniej o dobrego pracownika. Aby być konkurencyjnym na rynku, trzeba oferować atrakcyjne benefity pozapłacowe. Na szczycie listy oczekiwań kandydatów o pracę plasuje się prywatna opieka medyczna – ważna dla 14 proc.z nich.

2018-03-28 10:55:37

Choć opieka medyczna jest już standardem w korporacjach, wciąż stanowi duże wyzwanie dla małych i mikroprzedsiębiorstw, w których 6 proc. pracowników objętych jest prywatną opieką medyczną. Dlaczego warto w nią zainwestować?   

Opieka medyczna – inwestycja, nie koszt

Statystyczny pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym kilkanaście dni w roku. Koszty z tym związane, ponoszone zarówno przez ZUS, jak i samych pracodawców, są liczone w miliardach złotych. Inwestycja w opiekę zdrowotną wysokiej jakości jest więc dla pracodawców korzystna z dwóch powodów. Po pierwsze, efektywna, dopasowana do potrzeb pracowników opieka pozwala obniżyć koszty związane ze zwolnieniami lekarskimi pracowników. Po drugie, są to najbardziej cenione benefity pozapłacowe, więc firma ma szansę przyciągnąć najlepszych pracowników. Dziś takim rozwiązaniem są zainteresowane już nie tylko duże korporacje.

Jak wskazuje raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2012-2016”, opracowany przez Medicover Polska, inwestycja w wysokiej jakości efektywną opiekę medyczną dla pracowników to korzyść, a nie strata. Dzięki szybszemu dostępowi do porad lekarskich i efektywnej, koordynowanej opiece medycznej, która pozwala uniknąć powikłań czy zaostrzeń choroby, można znacząco skrócić liczbę dni nieobecności w pracy i tym samym zaoszczędzić aż 726 zł na kosztach choroby na jednym pracowniku w skali roku. Możliwość zmniejszenia długości zwolnień lekarskich jest szczególnie istotna w małych firmach, liczących 2-5 pracowników, gdzie osłabienie zespołu może wpłynąć na wydajności danej organizacji.

Specyficzne potrzeby mikroprzedsiębiorców

Do niedawna prywatna opieka, podobnie jak cała gama benefitów pozapłacowych, kojarzona była ze świadczeniem premium, dostępnym głównie dla pracowników międzynarodowych korporacji z dużych miast. Jednak rosnące zainteresowanie prywatnymi abonamentami medycznymi ze strony osób indywidualnych sprawiło, że dziś świadczenia te są coraz łatwiej dostępne dla Polaków, w tym także dla mikrobiznesu.

– Dostosowując się do obserwowanych zmian na rynku pracy i rosnącego zapotrzebowania na benefity pozapłacowe w postaci opieki medycznej, przygotowujemy dla naszych klientów dedykowane pakiety, na tyle elastyczne, że planem medycznym możemy objąć już mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające nawet dwie osoby – podkreśla Artur Białkowski, prezes zarządu Medicover Polska. W wielu przypadkach osoby, które wcześniej pracowały w dużej firmie, a następnie założyły własny biznes, chcą, żeby opieka medyczna była standardem również w ich przedsiębiorstwie – dodaje.

Prywatna opieka zachętą dla pracowników branży budowlanej i przemysłowej

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw wciąż się rozwija. Już dziś jest siłą napędową gospodarki, wytwarzającą ¾ polskiego PKB oraz dającą zatrudnienie 6 mln osób. Wraz z wielkością firmy rosną jednak trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Obecnie najbardziej na brak odpowiednio wykształconych kadr skarżą się średnie firmy przemysłowe i budowlane i to m.in. one najczęściej decydują się na opieką medyczną.

O korzyściach z atrakcyjnych benefitów pozapłacowych mówią też sami przedsiębiorcy, którzy muszą nadążać za zmieniającym się rynkiem. Benefity pozapłacowe, takie jak pakiety medyczne, poza konkurencyjnością na rynku ofert pracy, to oczywiście też inwestycja w poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników.

ZNAJDŹ NAS: