Raport: Szczęście w pracy - dlaczego jest kluczowe?

Dlaczego szczęście? Jest to aspekt, który często jest pomijany w ocenie pracowników. Tymczasem jest on kluczowy dla motywacji, zaangażowania i osiąganych wyników. Czy Polacy czerpią radość z pracy? Czy coś ich w niej uszczęśliwia oprócz comiesięcznej wypłaty? Zapraszamy do lektury.

2018-03-21 11:34:58

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Gallup Institute (2017), tylko 15% ludzi na całym świecie odczuwa radość ze swojej pracy i angażuje się w nią. Jaki ma związek szczęście z motywacją w pracy? Jak podaje raport Aon Hewitt, w firmach, w których istnieje skuteczny program nagradzania, zaangażowanie pracowników może być wyższe o nawet 40%. Pozafinansowe motywowanie wydaje się być dzisiaj ogromnym wyzwaniem dla firm.

Badanie motywacji w polskich firmach

Firma Leanpassion przez ponad 10 lat przeprowadzania transformacji strategicznych w firmach weryfikuje motywację do pracy, zadając proste pytanie: Dlaczego przychodzisz do pracy? Ponad 85% odpowiedziało:

  • bo muszę
  • bo nie mam wyjścia
  • dla pieniędzy

Przychodzenie do pracy z poczuciem przymusu i odliczanie minut do wyjścia to choroba XXI wieku. Zdecydowana większość pracowników wychodzi z założenia, że praca jest czymś złym i nie może dawać satysfakcji.

– Nie przychodzimy pracować, przychodzimy tyrać. Jeszcze 3 godziny 40 minut i idę do domu, zostało nam 548 sztuk i fajrant. Jednak w większości przypadków wystarczy, że pracownicy dowiedzą się, dlaczego robią to, co robią i jaki jest cel oraz powód istnienia firmy, a zupełnie zmieniają swoje nastawienie – komentuje wyniki Radek Drzewiecki. Nie jest ważne to, gdzie się pracuje ani co się robi, ale poczucie wpływu, rozwoju i odpowiedzialności.

Badanie satysfakcji z pracy metodą NPS

Net Promoter Score (NPS) to narzędzie stosowane do oceny lojalności klientów oraz pracowników firmy. Firma Leanpassion przebadała 535 osób: 60% mężczyzn i 40% kobiet. Co czwarta badana osoba miała ponad 4-letni staż w firmie. Zadano następujące pytanie: Biorąc pod uwagę całokształt współpracy z obecnym pracodawcą, jakie jest prawdopodobieństwo, że poleciłbyś go swoim znajomym (skala 1-10)?

Tylko 21% respondentów zadeklarowało, że odczuwa satysfakcję z pracy. Wynik ten potwierdzają badania wykonane przez Instytut Gallupa. Polacy uzyskali w nim 17,6%.

29% pracowników jest skrajnie niezadowolonych ze swojego lidera, a korelacja między tym odczuciem, a satysfakcją z pracy i lojalnością jest bardzo istotna.

41% badanych zadeklarowało zamiar odejścia z firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Odzwierciedla to powszechny problem pracodawców – ogromną rotację pracowników na rynku i ich niską lojalność. – Powinien to być mocny argument do zmiany postawy dla większości zarządzających – komentuje Radek Drzewiecki, członek zarządu Leanpassion.

Największy wpływ na ocenę satysfakcji z pracy (współczynnik korelacji Pearsona) mają po kolei:

• 66% dobry lider, który zapewnia przyjazną atmosferę,

• 63% atrakcyjne wynagrodzenie,

• 63% rozwój i nauka,

• 53% poczucie przynależności i wpływu.

Czego pracownicy oczekują od lidera?

63% Szanuje innych ludzi

61% Buduje poczucie przynależności do organizacji

58% Zapewnia przestrzeń do popełnienia błędów i uczenia się

54% Otwarty na nowe pomysły i inicjatywy pracowników

62% Ma wysokie standardy moralne i etyczne

60% Opiera się na faktych, a nie na opiniach

56% Zaangażowany w rozwój pracowników

54% Komunikuje się często i otwarcie

Liderzy są odpowiedzialni za poczucie szczęścia pracowników. Dobre relacje i mądre, świadome przywództwo mogą zapewnić zdrową, przyjazną atmosferę w firmie. Ze znajomymi z pracy spotykamy się częściej, niż z partnerem czy rodziną. Co więcej, jeśli pracownik ma złego lidera, prawdopodobnie szybciej odejdzie z pracy niż osoba zadowolona ze swoich przełożonych. Ważne jest, aby w pracy szukać wartości dodanej. To wszystkie momenty, w których czujemy się spełnieni i za które bylibyśmy gotowi zapłacić. Większość ludzi nie ma w życiu celu. Tymczasem kiedy go zdefiniujemy, łatwiej będzie odejść od rzeczy, które nie są dla nas wartościowe.- Radek Drzewiecki członek zarządu Leanpassion

Satysfakcja zawodowa Polaków

Ważnym wnioskiem płynącym z badania Satysfakcja zawodowa Polaków 2016 przeprowadzonego przez portal badaniahr.pl jest to, że tylko 40% dyrektorów ma zaufanie do decyzji podejmowanych przez zarządy swoich firm. Wśród pracowników szeregowych odsetek ten jest jeszcze niższy, wynosi 18%. Według raportu zadowolenie z pracy spada wraz ze stażem pracy. Zadowolenie jest najwyższe wśród członków zarządu, natomiast najniższe wśród pracowników liniowych i operatorów maszyn.

Podsumowanie

93% pracowników działów HR wskazuje, że największym wyzwaniem jest budowanie zaangażowania pracowników i przeciwdziałanie rotacji. Zaangażowani pracownicy chętnie przychodzą do pracy, rozumieją strategię firmy i pomagają w jej realizacji. Dziś coraz częściej mówimy o satysfakcji i szczęściu w pracy, poczuciu spełnienia i sensu, a mniej – o wynikach. Tymczasem pogodzenie tych czynników jest naprawdę wykonalne.

Aby stworzyć zespół zaangażowany w pracę, ludzie muszą choć trochę odnajdywać w niej radość i rozumieć jej sens. To ważne, aby liderzy nie narzucali swoim podwładnym tego, w jaki sposób mają pracować, ale pokazali cele firmy i zapytali, w jaki sposób chcieliby je realizować. Poczucie wpływu na organizację i możliwość bycia docenionym są jednymi z motywatorów, które sprawiają, że ludzie chętnie partycypują w projektach. Aby tak się stało, każdy manager musi dobrze znać i rozumieć cele biznesowe firmy. Choć respondenci wymieniali czynnik finansowy jako aspekt, który przynosi im największą satysfakcję w pracy, to atmosfera w firmie i rozwój nie są im obojętne. Wypłata – nawet bardzo wysoka – w przeciwieństwie do wewnętrznych motywatorów, nie buduje trwałego zaangażowania.

ZNAJDŹ NAS: