Biznes w chmurze – cloud computing sprawdzi się w każdej firmie

Na rynku pracy w branży IT brakuje specjalistów, a koszty ich pozyskania i utrzymania w firmie są wysokie.  To sprawia, że przeprowadzenie cyfrowej transformacji w firmie staje się wyzwaniem. Jak bowiem przemodelować środowisko IT przy ograniczonym budżecie i brakach kompetencyjnych?

2018-07-30 14:13:21

Żyjemy w czasach cyfrowej rewolucji. Co do prawdziwości tego stwierdzenia chyba nikt nie ma już wątpliwości. Wszechobecna rzeczywistość cyfrowa wywiera presję zarówno na prywatne życie każdego z nas, jak i na współczesne organizacje. Stają one przed potężnym wyzwaniem, jak w sprawny i efektywny sposób reagować na zmiany dokonujące się w otoczeniu. Aby zdobywać i utrzymywać przewagę konkurencyjną, muszą nadążać za nowymi technologiami, nieustannie śledzić innowacje i wdrażać te, które pozwolą realizować cele biznesowe. Oznacza to w wielu przypadkach konieczność przeprowadzenia zmian w infrastrukturze IT, które dokonywane w klasyczny sposób są wyzwaniem zarówno organizacyjnym, jak i finansowym. Wymagają czasu i zasobów, których zdobycie jest często trudne. Problemy najczęściej związane są z pozyskiwaniem konkretnych kompetencji technologicznych. Na rynku pracy w branży IT brakuje specjalistów, a koszty ich pozyskania i utrzymania w firmie są wysokie.  To sprawia, że przeprowadzenie cyfrowej transformacji staje się jeszcze trudniejszym zdaniem. Jak bowiem przemodelować środowisko IT przy ograniczonym budżecie i brakach kompetencyjnych?

Oczywiście zawsze możemy spróbować zmierzyć się z tym wyzwaniem i podjąć decyzję o budowaniu kompetencji we własnym zakresie i kupić od zewnętrznego dostawcy infrastrukturę w modelu IaaS. Biorąc pod uwagę konieczność podnoszenia i utrzymania kompetencji zespołu – nowe zatrudnianie, szkolenia i certyfikaty – może to być jednak kosztowne rozwiązanie.

Druga droga to zakup usługi cloud computing wraz z usługami zarządzania nią. Pozwala to organizacji rozwijać się bez konieczności budowania nowych kompetencji. Ponadto dzięki przeniesieniu odpowiedzialności na zewnętrznego dostawcę dywersyfikujmy ryzyko operacyjne. Korzystając z infrastruktury dostawcy zaprojektowanej pod określone zasady odporności na awarię, zapewniamy firmie gwarancję ciągłości działania. Cloud coumputing to również droga do zwiększenia elastyczności środowiska IT, tak ważnej w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Ma ona dwa wymiary. Pierwszy to elastyczność kosztowa – płacimy za faktycznie wykorzystane zasoby, które co cykl rozliczeniowy możemy zmieniać. Zarówno zamawiać ich zwiększenie w okresach, gdy np. potrzebujemy większej mocy obliczeniowej, jak i redukować w czasie, gdy nie wykorzystujemy całej mocy. Drugi wymiar to elastyczność zasobów – decyzja o zwiększeniu liczby procesorów, pamięci operacyjnej czy przestrzeni dyskowej jest tylko kwestią zmiany parametrów usługi, którą można zrealizować w trybie online. Stanowi to znakomitą alternatywę w stosunku do długiego procesu wyboru dostawcy sprzętu fizycznego, jego późniejszej dostawy, instalacji i uruchomienia.

W chmurze coraz bezpieczniej

Choć coraz więcej firm decyduje się na przeniesienie operacji IT do chmury, to nadal jednym z argumentów na rzecz pozostawienia części aplikacji na fizycznych serwerach pozostają kwestie związane z bezpieczeństwem danych. Pamiętajmy, że każde rozwiązanie IT jest na tyle bezpieczne, na ile wyedukowanych będziemy mieli jego użytkowników. Świat cloud computingu został na początku tego roku mocno dotknięty podatnościami Spectre i Meltdown, ale nie ma obecnie udokumentowanych przypadków wykorzystania tych luk do ataków i utraty danych. Ponadto zaczęto systematycznie aktualizować platformy serwerowe, eliminując te podatności. Bezpieczeństwo danych i systemów utrzymywanych w chmurze rządzi się podobnymi zasadami jak rozwiązania on-premise. Dobrze jednak sprawdzić, czy dostawca usługi dostarcza systematyczne patche bezpieczeństwa, czasem warto zlecić administrowanie w tym zakresie kompetentnemu zespołowi dostawcy.

Osobną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzegania standardów nałożonych przez RODO. Wszyscy liczący się dostawcy cloud computing, którzy w świetle nowej ustawy uzyskują status procesora, przygotowali się na to poprzez przygotowanie i modyfikację istniejących procedur oraz umów. Stara ustawa pozwalała uniknąć dostawcom cloud computingu odpowiedzialności za dane przetwarzane w udostępnionych zasobach. Nowa już nie zostawia pola manewru i dostawcy usług muszą się temu podporządkować. Nowe uregulowania dotyczące ochrony danych osobowych spowodowały przetasowania w portfoliach usług i modyfikacji zakresu ofert. Ten uboczny, aczkolwiek pozytywny efekt RODO, stał się swego rodzaju papierkiem lakmusowym pokazującym klientom, którzy dostawcy podchodzą do swojego biznesu w sposób rzetelny i odpowiedzialny.

Koszty pod kontrolą

Jak widać, coraz więcej argumentów również związanych z bezpieczeństwem przemawia za przeniesieniem systemów i aplikacji do chmury. Niezmiennie jednak jedną z głównych przyczyn, dla których firmy decydują się na cloud computing, jest optymalizacja lub inaczej racjonalizacja kosztów wynikająca ze wspomnianej wcześniej elastyczności infrastruktury IT w chmurze. Koszty cloud computingu mogą fluktuować w czasie w zależności od tego, ile zasobów firma będzie konsumować. Ponieważ wydatki na chmurę to czysty OPEX, unikamy kosztownych inwestycji w sprzęt i jego wymianę po okresie wygaśnięcia kontraktów na maintenace. Firma nie musi martwić się też o fizyczną infrastrukturę do przechowywania sprzętu i zapewniania mu bezpieczeństwa. To ogromne udogodnienie, gdy np. wynajmujemy powierzchnie biurowe w nowoczesnych biurowcach, gdzie opłaty najmu za metr kwadratowy są wysokie, ale także sama konstrukcja budynków uniemożliwia budowę własnej serwerowni. W takiej sytuacji zewnętrzny dostawca okazuje się wręcz niezbędny.

Jesteśmy już w obszarze pełnej adaptacji i produktywności cloud computingu. Jest to w pełni dojrzałe rozwiązanie występujące w wielu odmianach: od chmury publicznej, poprzez prywatną, a na hybrydowej kończąc. Największą popularność zaczynają zdobywać rozwiązania hybrydowe, które łączą w sobie elastyczność potrzebną w czasach cyfrowej rewolucji z koniecznością utrzymywania niektórych elementów środowiska IT w modelu on-premises. Obserwujemy rozwój w zakresie dostarczania w modelu cloud computingu rozwiązań HPC – High Perfomance Computing – czyli rozwiązań niezbędnych do modelowania 3D i dokonywania wielu obliczeń w zakresie medycyny, farmakologii czy inżynierii materiałowej. Dostarczanie HPC as a Service ma głównie za zadanie zwiększenie dostępności do olbrzymich mocy obliczeniowych dla tych firm/podmiotów, które przede wszystkim z powodów finansowych nie mogły sobie pozwolić na inwestycje w superwydajne instalacje HPC.

W zakresie outsourcingu IT widać postępującą specjalizację w konkretnych obszarach kompetencji. Coraz częściej zewnętrzny dostawca usługi outsourcingu nie jest postrzegany jako zamiennik własnego zespołu IT, ale jako dodatkowe źródło eksperckiej wiedzy i wsparcia on demand. Wiele działów IT nie widzi już w outsourcerze zagrożenia dla swojego bytu, lecz doradcę, mentora, który pomaga dokonać szybkiej transformacji IT wymaganej przez biznes.

Autor:

Robert Kasperek, presales manager, itelligence Sp. z o.o.

------------------------------------------------------------

Robert Kasperek w branży IT działa od prawie 20 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w prywatnych firmach, jak i w organizacjach budżetowych. Przez lata administrator systemów i baz danych, później manager IT budujący i zarządzający infrastrukturą IT. Od 7 lat zajmuje się z budową środowisk data center i cloud. Ma na swoim koncie zbudowanie 2 chmur publicznych oraz dwóch data center, w tym jedno o powierzchni 1500 m2.

Jako presales manager w itelligence Sp. z o.o. odpowiada za wsparcie procesów sprzedaży i doboru rozwiązań oferowanych przez data center itelligence mieszczące się w Tarnowie Podgórnym.

Prywatnie mąż swojej żony, ojciec dwójki dzieci i właściciel dwóch czarnych kotów. Zapalony wędkarz i motorowodniak, pasjonat fotografii i dobrej muzyki.

ZNAJDŹ NAS: