Pięcioro nowych partnerów EY

Na stanowisko partnera w firmie doradczej EY awansowało pięć osób: Sylwia Migdał oraz Zbigniew Deptuła z Działu Doradztwa Podatkowego, Paweł Bukowiński i Arkadiusz Strasz z Działu Doradztwa Transakcyjnego oraz Tomasz Dyrda z Zespołu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć. Nowe funkcje obejmują od 1 lipca.

2018-07-02 15:06:57

Sylwia Migdał jest partnerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Pracuje w Zespole Podatków Międzynarodowych (International Tax Services). Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej kierunek Finanse i Bankowość, a od 2004 r. licencjonowanym doradcą podatkowym. Dodatkowo ma uprawnienia ACCA. Poza znajomością systemów podatkowych w Polsce i Europie dysponuje także wiedzą o amerykańskim systemie podatkowym oraz systemach innych krajów, bowiem od 2015 roku rezyduje w Nowym Jorku gdzie jest liderem Eastern European Business Group. Przed wyjazdem do USA przez lata była liderem grupy Tax Accounting and Risk Advisory Services. Specjalizuje się w obsłudze międzynarodowych korporacji posiadających lub rozważających obecność w naszym regionie.

Paweł Bukowiński jest partnerem w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY. Współkieruje zespołem wsparcia transakcyjnego w zakresie due diligence. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Karierę w EY rozpoczął w 2004 r. Paweł uczestniczył w największych transakcjach fuzji i przejęć na polskim rynku, pracując dla funduszy Private Equity oraz klientów korporacyjnych. Paweł jest liderem zespołu Usług Doradztwa Dezinwestycyjnego EY w regionie CESA (Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia oraz Azja Centralna) oraz członkiem organizacji ACCA.

Zbigniew Deptuła jest partnerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Pracuje w Zespole Sprawozdawczości Podatkowej. Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ma licencję doradcy podatkowego. Ukończył program „MBA for IT” na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Ma 16 lat doświadczenia w doradztwie podatkowym dla klientów z różnych branż, w szczególności dla firm farmaceutycznych oraz medycznych. Realizuje projekty outsourcingu podatkowego oraz kontrole rozliczeń podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu ich informatyzacji i automatyzacji.

Tomasz Dyrda jest partnerem w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w EY. Współpracuje z polskimi i globalnymi firmami oraz kancelariami prawnymi. Kieruje zespołem oferującym usługi bazujące na rozwiązaniach IT na potrzeby audytów śledczych, compliance, zapobiegania nadużyciom i walki z cyberprzestępczością. Swoje 18-letnie doświadczenie zawodowe zdobył w EY (a wcześniej w latach 2000 – 2002 w Arthur Andersen), realizując i nadzorując projekty w 15 krajach w Europie Środkowo - Wschodniej.

Arkadiusz Strasz jest partnerem w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY. W firmie doradczej EY pracuje od 16 lat. Posiada doświadczenie w zakresie due diligence, analiz finansowych a także badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych największych polskich instytucji finansowych oraz innych spółek. Arkadiusz jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Finanse i Rachunkowość. Jest biegłym rewidentem i członkiem organizacji ACCA.

ZNAJDŹ NAS: