Katowice: nowoczesne usługo biznesowe pod rękę z rynkiem biurowym

Aglomeracja katowicka jest obecnie jednym z pięciu najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług dla biznesu. Jednocześnie to piąty co do wielkości rynek biurowy. Potencjał 2,2 mln mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przyciąga do regionu nowych inwestorów.

2018-06-20 09:52:16

Według danych ABSL Aglomeracja Katowicka to jeden z pięciu najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce oraz jeden z dziesięciu w Europie Środkowo-Wschodniej, który daje pracę przeszło 20 tys. osób (8% zatrudnienia w sektorze w skali kraju). Zlokalizowane są tu 92 centra usług, należące do 83 inwestorów z 20 krajów. Poza inwestorami polskimi (23) są to głównie firmy z USA (21) i przedsiębiorstwa niemieckie (8), a także podmioty z Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Szwajcarii i 12 innych państw. Jeśli chodzi o rozkład branżowy – to dominują centra IT – jest ich 44, a w dalszej kolejności: centra usług wspólnych (22), centra badawczo-rozwojowe (14) oraz 12 centrów outsourcingu usług biznesowych. Dominującą pozycję IT widać też na przykładzie zatrudnienia – w centrach tego typu pracuje przeszło 50 proc. zatrudnionych w sektorze w tym regionie.

- Cieszymy się, że sektor nowoczesnych usług biznesowych prężnie rozwija się w Katowicach, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego miasta i regionu. Co równie istotne, rozwój naszego sektora pozytywnie wpływa na transformację samego miasta – powstaje tu coraz więcej ciekawych architektonicznie biurtakich jak np. pierwszy z budynków kompleksu .KTW, mówi Łukasz Czajkowski  Head of Membership, Network and Community w ABSL.

Obecnie w Katowicach oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii swoje centra usług dla biznesu mają m.in. takie firmy zrzeszone w ABSL jak: Accenture, Arvato Polska, Asseco, Capgemini, Fujitsu, IBM, ING Tech Poland, Future Processing, PwC czy Unilever.

- Katowice są piątym co do wielkości rynkiem w Polsce – po Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście. Podobnie jak na innych regionalnych rynkach, również na Śląsku główną – chociaż nie jedyną – siłą napędową rozwoju sektora biurowego są najemcy z branży usług dla biznesu. Z naszych analiz wynika, że na firmy z tego sektora przypada 47% wynajętej powierzchni biurowej w mieście. Z kolei udział umów najmu zawartych przez branżę w 2017 r. w ogólnym popycie w mieście wyniósł 33% - mówi Dorota Gruchała, dyrektor oddziału JLL (firma będąca partnerem strategicznym ABSL) w Krakowie i Katowicach.

Katowice przyciągają zarówno nowych inwestorów - doskonałym przykładem jest niedawna decyzja Fujitsu Global Delivery Center (GDC) Poland o otworzeniu swojej nowej lokalizacji w Polsce właśnie w Katowicach, jak i firmy posiadające już w Polsce swoje ośrodki, które traktują Katowice jako długofalową lokalizację. - Inwestorzy doceniają Katowice za rozwiniętą infrastrukturę transportową, nowoczesne powierzchnie biurowe, zaplecze akademickie oraz świetny dostęp do wykwalifikowanej kadry, co jest bardzo ważnym argumentem w czasach zwiększonej konkurencji o pracownika mówi Dorota Gruchała.

Maciej Wójcik, prezes zarządu TDJ Estate

Na śląskim rynku nieruchomości komercyjnych od kilku lat obserwujemy stabilny poziom popytu na nowoczesne powierzchnie biurowe. Jego źródeł można upatrywać m.in. w fakcie, że to region Europy Środkowo-Wschodniej należy obecnie do najchętniej wybieranych lokalizacji przez firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a Polska ze stale rosnącą gospodarką i 38 milionami mieszkańców pozytywnie wyróżnia się na tle innych państw.

Zainteresowanie najemców powierzchniami o najwyższej klasie i w doskonałej lokalizacji zauważamy przy projekcie .KTW. Te atuty skłoniły m.in. globalnego gracza branży  IT – markę Fujitsu – do  wyboru naszego biurowca jako swojej pierwszej siedziby na Górnym Śląsku. Firma zdecydowała się wynająć aż 6 tys. mkw., co czyni ją największym najemcą .KTW I. Kolejną firmą, która pragnie rozwijać swoje struktury w murach .KTW I jest Teleperformance Polska. Największy na świecie podmiot na rynku usług outsourcingowych po raz kolejny stawia na Katowice i w przeciągu 1,5 roku chce zatrudnić około 200 -250 osób. Dotychczas zakontraktowaliśmy jeszcze kilka pięter, w tym powierzchnie handlowo-usługowe. Na chwilę obecną nie komunikujemy jednak nazw firm, które się w nich osiedlą z uwagi na obowiązujące nas klauzule poufności.

Jeśli chodzi o podaż powierzchni biurowej w Katowicach, to widzimy możliwość dalszego rozwoju rynku i jego jednoczesnej segmentacji na klasy. Wciąż jest miejsce dla nowych projektów, zwłaszcza tych o najwyższym standardzie, w klasie A. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że popyt na tego typu obiekty będzie rósł, wraz z umocnieniem się pozycji miasta na polskiej i europejskiej mapie obiektów komercyjnych. To z kolei jest coraz bliżej urzeczywistnienia, przede wszystkim dzięki powołaniu do życia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która obejmuje 41 miast, w których mieszka ponad 2,2 mln ludzi. Tym samym jest największym po Warszawie ośrodkiem miejskim w Polsce.

ZNAJDŹ NAS: