Armenia – kaukaski tygrys z inwestycyjnym potencjałem

Od 1991 roku Armenia ponownie jest niepodległa i od tego właśnie czasu można obserwować dynamiczny rozwój tego kraju, który dorobił się miana „kaukaskiego tygrysa”.

2018-05-11 12:09:41

Tamtejszy potencjał z biegiem czasu zaczęły dostrzegać międzynarodowe korporacje. W 2012 roku na uruchomienie w Armenii odpowiednika Doliny Krzemowej zdecydował się Microsoft, otwierając Microsoft Innovation Center. Poza komputerowym gigantem na inwestycje w Armenii zdecydowały się także takie firmy jak Siemens, Coca-Cola, Carrefour, Pepsi, HSBC, Gazprom, D-Link, Hilton, Radisson Blu, Marriott oraz PernodRicard.

Na inwestycje w tym 3-milionowym kraju decydują się także polskie firmy. Osiem lat temu, w 2010 roku, PLL LOT uruchomił bezpośrednie połączenie lotnicze Warszawa – Erywań. W 2011 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych wygrała przetarg na tachografy cyfrowe oraz druk nowoczesnych dokumentów. Rok później w Armenii został uruchomiony, zbudowany przez PWPW, system wydawania paszportów i kart ID. Swoim zasięgiem obejmuje on obsługę ponad 60 biur regionalnych na terenie całego kraju.Z kolei w 2014 roku przedstawiciele grupy Lubawa (branża techniczno-wojskowa) otworzyli w Armenii swoją fabrykę.

Najnowszym przykładem polsko–armeńskiej współpracy jest uruchomiony w marcu tego roku projekt Run IT in Armenia. Jego celem jest biznesowe parowanie polskich zleceniodawców usług z armeńskimi specjalistami, którzy będą pełnić rolę wykonawców. Armeńskimi partnerami projektu są Fundacja Rozwoju Business Armenia i Centrum Technologii Gyumri. Po polskiej stronie prowadzi go firma Blue Idea z Krakowa.

Wspomniana fundacja od 2015 roku wspiera zagraniczne inwestycje w Armenii oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami z różnych państw i sektorem publicznym, zapewniając inwestorom niezbędne informacje na temat klimatu biznesowego Armenii. Business Armenia zapewnia także łączność z instytucjami rządowymi.  W swojej działalności dba także o rozwój sektora turystycznego poprzez kampanie promocyjne mające na celu zwiększenie międzynarodowej świadomości Armenii jako celu turystycznego.Zaangażowanie organizacji we wspomniany projekt gwarantujewysoką jakość zawieranych partnerstw biznesowych.

W Polsce coraz silniej odczuwany jest brak informatyków – zarówno duże, jak i mniejsze firmy mają coraz większe problemy z zatrudnieniem. Run IT in Armenia jest odpowiedzią na ten problem – mówi Łukasz Walerjan, prezes Blue Idea.  6-miesięczne badanie rynku ormiańskiego pokazało, że tamtejszy sektor IT i programiści mają ogromny potencjał. Jest to zauważalne zarówno w projektach przygotowywanych przez ormiańskie firmy (tj. Shadowmatic), jak i w inwestycjach, na które decydują się tam kolejne firmy.Możliwości współpracy są bardzo szerokie zarówno pod kątem elastycznych form pracy, jak i języków programowania.

Warto zwrócić uwagę, że Armenia jest hubem technologicznym z długą historią, cenionym na arenie międzynarodowej, co potwierdza wybór Erywania jako gospodarza konferencji World Congress on Information Technology (WCIT) 2019. Może również stać się dla wielu firm bramą do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, będąc równocześnie pełnoprawnym członkiem Rady Europy i krajem pozostającym w bliskich stosunkach z Unią Europejską.

Potencjalni zagraniczni kontrahenci w Armenii są chronieni programem o inwestycjach zagranicznych. W jego myśl nie grozi im wywłaszczenie nieruchomości bądź nacjonalizacja. Chcąc zachęcić zagraniczny kapitał władze Armenii przygotowały dla inwestorów szereg udogodnień – począwszy od swobodnej wymiany walut, także w obszarze rekrutacji pracowników poprzez brak szczególnych zezwoleń do rozpoczęcia działalności inwestycyjnej aż do możliwości posiadania 100% udziałów w armeńskich spółkach przez osoby z zagranicy.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że Armenia i Polska mają podpisane szereg porozumień handlowych, ułatwiających wzajemną współpracę (m.in. umowę o współpracy gospodarczej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii z 2010 roku, konwencję między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z 1999 roku czy memorandum o porozumieniu między Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA i Agencją Rozwoju Armenii).

ZNAJDŹ NAS: