Talenty kołem zamachowym polskiego ICT

Od kilku lat Polska utrzymuje zaszczytne trzecie miejsce w rankingu państw z najlepszymi programistami. Nadwiślańscy przedsiębiorcy, programiści i specjaliści sektora IT/ICT zdobyli światową renomę, dzięki której Polska należy do najatrakcyjniejszych lokalizacji dla centrów usług informatycznych.

2019-07-11 14:32:47

Sektor ICT z lotu ptaka

Zgodnie z definicją OECD sektor ICT to „ogół usług i produktów pełniących funkcję przetwarzania i przekazywania informacji drogą elektroniczną”. Wartość polskiego rynku teleinformatycznego w 2017 r. wyniosła ok. 42 mld zł. Oznacza to, że sektor zanotował blisko 5-proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego, co dało nam kolejny rok z tendencją wzrostową. Największy udział w tym ma sprzedaż sprzętu, tj. 52% (22 mld zł), następne miejsca w klasyfikacji zajęły: usługi (32%, 13,5 mld zł) oraz sprzedaż oprogramowania (16%, 6,7 mld zł). W sektorze związanym z nowymi technologiami zatrudnienie znajduje ponad 430 tys. osób, a udział branży w PKB wynosi aż ok. 8%. To bardzo ważny i wysoki wynik, biorąc pod uwagę, że rozwój technologii teleinformatycznych to warunek wzrostu całej gospodarki. Warto dodać, że jedno na 13 przedsiębiorstw branży ICT w UE jest z Polski, a co roku liczba rodzimych firm zajmujących się tą działalnością wzrasta o 10%.

Należy też zauważyć, że Polska to jeden z najjaśniejszych punktów na mapie europejskiego sektora usług dla biznesu (BSS), w tym procesów IT. Jak podaje Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), rodzime centra IT wygenerowały w 2017 r. 1/3 zatrudnienia w całej branży. Co ciekawe, od początku 2017 r. do końca I kw. 2018 r. najczęściej nowo powstającymi inwestycjami w BSS były właśnie centra IT (42% ogółu).

Silne wsparcie instytucjonalne

Dzięki temu, że sektor ICT znalazł się wśród 12 branż priorytetowych polskiej gospodarki, może liczyć na szereg rządowych narzędzi wsparcia kierowanych zarówno do start-upów, jak i dojrzałych firm. Można tutaj wskazać takie inicjatywy, jak Program Promocji Branży IT/ICT prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości czy programy Start in Poland i Sieć Mentorów Polskiego Funduszu Rozwoju. Polska Agencja Inwestycji i Handlu stymuluje rozwój tego sektora dwutorowo – i właśnie to nas wyróżnia. Z jednej strony przyciąga do kraju zaawansowane technologicznie inwestycje bezpośrednie, z drugiej pomaga polskim MŚP wyjść za granicę. Służy temu sieć 70 Zagranicznych Biur Handlowych i realizowany od zeszłego roku program Polskie Mosty Technologiczne. Choć zagraniczne podboje polskich przedsiębiorców wspieramy bez względu na sektor, to firmy technologiczne szczególną opieką otaczamy na rynkach, których ekosystem jest najbardziej rozwinięty. W związku z tym w takiej obsłudze specjalizują się biura handlowe w San Francisco, Singapurze, Tel Awiwie, Toronto, Madrycie, Lizbonie, Dubaju i Kopenhadze. Stolica Izraela to już właściwie drugi, po Dolinie Krzemowej, największy start-upowy hub na świecie, z kolei w Dubaju funkcjonuje największa na Bliskim Wschodzie specjalna strefa ekonomiczna dla branży high-tech. Dobry klimat dla start-upów tworzy także Daleka Azja, dlatego obok Singapuru mamy jeszcze Tokio (mocny rynek gier komputerowych) i Tajpej. Natomiast program Polskie Mosty Technologiczne daje szansę na zdobycie grantu, który przedsiębiorca może przeznaczyć na spersonalizowane usługi doradcze. Oferujemy mu przy tym wsparcie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych na wybranym przez niego rynku.

Czynnik ludzki – błogosławieństwo i wyzwanie

Edukacja to fundament rozwoju branży teleinformatycznej na całym świecie, także w Polsce. Co roku na kierunki związane z nowymi technologiami usiłuje się dostać ok. 35 tys. osób, z czego udaje się to blisko 25 tys. Absolwenci szkół średnich chcą postawić na karierę w IT, bo wiedzą, że mogą się spodziewać stabilnych warunków zatrudnienia i satysfakcjonujących zarobków. Jednak nasze uczelnie opuszcza wciąż za mało specjalistów. Dlatego też jednym z głównych wyzwań polskiej branży ICT/IT jest niedobór wykwalifikowanych pracowników. Według szacunków Komisji Europejskiej, brakuje nam ich od 30 tys. do nawet 50 tys. Choć deficyt wydaje się stosunkowo wysoki, jest niższy niż średnia dla całej Europy. Optymizmem napawa także jakość wykształcenia, o której mogą świadczyć sukcesy polskich studentów w międzynarodowych konkursach technicznych i programistycznych takich jak ICPC, Imagine Cup czy też University Rover Challenge. W kontekście wyzwań dla krajowego rynku IT/ICT warto wspomnieć również o legislacji, która nierzadko nie wytrzymuje tempa postępu technologicznego. Pojawiają się nowe usługi i rozwiązania, których obowiązujące prawo nie obejmuje. Jednocześnie proces legislacyjny związany z nowelizacją lub stworzeniem nowych przepisów trwa często dłużej niż testy. Hamuje to wdrożenie nowych usług na rynek i naturalnie wpływa negatywnie na rozwój całej branży.

Innowatorzy z podwórka

Ustaliliśmy już, że Polacy to jedni z najlepszych informatyków na świecie. Bardzo szybko adaptujemy się też do nowych technologii jako konsumenci, czego przykładem są rozwiązania fintech, czyli gałąź ICT odpowiedzialna za rozwój innowacji w finansach. Nie tylko polska bankowość mobilna należy do najbardziej zaawansowanych w Europie, stopniową cyfryzację przechodzą też polskie urzędy.

Uruchamiają platformy e-usługowe, takie jak np. CEIDG, która w wygodny sposób pozwala założyć firmę z domu, czy aplikacja mDokumenty. Według Deloitte połowa start-upów w Polsce prowadzi działalność związaną z sektorem ICT. Wiele zaawansowanych technologicznie rozwiązań, jak Big Data, Internet Rzeczy czy cloud computing, opracowują polskie start-upy. Części z nich udało się także podjąć współpracę z gigantami światowej branży teleinformatycznej. Ci z kolei, m.in. przy udziale polskich uczelni, utworzyli nad Wisłą swoiste ekosystemy wsparcia dla małych kreatywnych firm z międzynarodowymi ambicjami.

Ważne, żeby polski biznes umiał wykorzystać ten potencjał i wywołać efekt synergii. PAIH z przyjemnością je w tym wesprze.

W mojej ocenie dostęp do wykwalifikowanych pracowników i żmudny proces legislacyjny pozostaną największymi wyzwaniami dla rozwoju polskiej branży IT/ICT w najbliższym czasie. Choć to właśnie ludzie i ich talenty są i będą kołem zamachowym wzrostu tego sektora.

--------------------------------------------------------------------------

Wojciech Trusz – kierownik ds. branż strategicznych, sektor ICT,  PAIH

Od dziecka, poprzez pasję i hobby, związany z nowymi technologiami i szeroko rozumianym IT. Absolwent informatyki stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przedsiębiorca i pracownik administracji publicznej, gdzie zdobył doświadczenie w relacjach z biznesem i stroną rządową. Rozwinął przy tym kompetencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi i realizacji projektów międzynarodowych, takich jak partnerstwo strategiczne przy targach CeBIT w 2013 r. Na przełomie 2013 i 2014 r. odbył staż w Silicon Valley Acceleration Center w San Francisco w zakresie wsparcia akceleracyjnego dla start-upów technologicznych.

 

ZNAJDŹ NAS: