Wymiana poglądów przy okrągłym stole

Po bardzo udanej lutowej debacie dla branży nowoczesnych usług biznesu pod patronatem „Outsourcing Magazine” czas na kolejną, która odbędzie się już 23 listopada w Warszawie. Będzie to spotkanie ekspertów i praktyków rynku Global Business Services / Outsourcingu, na którym poruszone zostaną najważniejsze i kontrowersyjne tematy związane z funkcjonowaniem centrów usług wspólnych, kompetencjami oraz umiejętnościami kadry managerskiej, a także technologiami, które mają największy wpływ na ich działanie. Spotkanie – przeznaczone dla kadry zarządzającej globalnymi oraz lokalnymi centrami usług wspólnych – odbędzie się w gościnnych progach Galerii Sztuki Tymczasowa, która znajduje się w warszawskim kompleksie biurowym Business Garden.

2018-09-28 15:39:00

Krzysztof Kogut, redaktor naczelny Outsourcing Magazine

Wyzwania, przed jakimi stoi obecnie świat Global Business Services i Outsourcingu, skłaniają do szczególnego przyjrzenia się problematyce tego obszaru. Rosnące zaufanie spółek matek do swoich podmiotów realizujących działania pomocnicze oraz upowszechnianie się modelu współdzielenia usług sprawiają, że wzrasta ogólny poziom zaufania biznesu do tego typu działalności, co może sprzyjać dalszemu transformowaniu CUW do bardziej innowacyjnych i efektywnych modeli opartych na automatyzacji oraz głębszej specjalizacji.

Również gracze z rynku BPO dostrzegają coraz większą świadomość klientów, którzy w wielu przypadkach z chęcią wykorzystują podmioty zewnętrzne do wspomagania ewolucji swoich procesów pomocniczych lub do poprawy efektywności procesów realizowanych wewnątrz własnych SSC. Z drugiej strony postępująca automatyzacja staje się coraz większym zagrożeniem dla BPO na rzecz CUW-ów. Na rynku pracy walka o talenty trwa, przyjmując coraz to nowe formy.

O wszystkich tych zjawiskach rozmawiać będzie ponad 20 ekspertów zaproszonych do dyskusji mającej na celu skategoryzowanie i nazywanie najważniejszych zagadnień, zjawisk i procesów, które w kolejnych kwartałach będą miały największe znaczenie dla rynku BPO i GBS/SSC nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Globalny kontekst i różne sektory

Nowoczesne modele outsourcingowe funkcjonujące w Polsce w znakomitej większości przeniesione są do nas z rynków zagranicznych, przez co nie można rozpatrywać wszystkich powyższych zagadnień w oderwaniu od realiów biznesu międzynarodowego. Eksperci, którzy wezmą udział w debacie, mają wieloletnie doświadczenie zawodowe nie tylko na gruncie krajowym, ale i międzynarodowym, przez co będą w stanie dokonać rzeczowej analizy w oparciu o analizę trendów zagranicznych.

Branżowe moderowanie dyskusji

Dyskusję będzie moderował Maciej Piwowarczyk, branżowy partner „Outsourcing Magazine”. Ponad 15-letnie doświadczenie mówi samo za siebie i zagwarantuje nam ponownie dpowiedni poziom dyskusji oraz jej neutralność. Jego zaangażowanie w międzynarodowe projekty od strony BPO, jak i klienta oraz świetna znajomość aktualnych trendów w branży pozwolą też zbudować odpowiedni kontekst dla wszystkich ekspertów biorących udział w dyskusji. Dzisiaj Maciej, jako vice-president, kieruje w firmie Discovery działem GBS na EMEA i APAC oraz globalnie zarządza działem Global Process Ownerów. Jako partnera do współpracy zaprosiliśmy Arjena Sadera – wieloletniego praktyka naszej branży, obecnie kierującego działem „GBS/SSC Advisory”  firmie Dentons.

Najważniejsze wnioski z dyskusji zostaną opublikowane w ostatnim tegorocznym wydaniu „Outsourcing Magazine” i będą stanowiły preludium do zmian, jakich czytelnicy będą świadkami w 2019 r.

Misja

Misją redakcji „Outsourcing Magazine” jest przede wszystkim dostarczenie wiedzy i unikalnego punktu widzenia na najważniejsze tematy związane z branżą BPO/SSC/GBS. Angażujemy wyłącznie praktyków z branży mających doświadczenie w tworzeniu, zarządzaniu i transformacji modeli biznesowych opartych na centrach usług wspólnych i zewnętrznych podmiotach. Jesteśmy niezależną platformą wymiany wiedzy i najlepszych praktyk, która współpracuje z takimi organizacjami branżowymi, jak SSON czy ABSL.

 

Vastint gospodarzem listopadowego spotkania dla branży BPO/SSC/GBS

Dlaczego do budowania poczucia wspólnoty w organizacjach typu SSC niezbędna jest dobrze zagospodarowana i animowana przestrzeń wspólna?

Magda Makuch

Leasing Manager, Vastint Poland

Jeden z trendów obserwowanych aktualnie na rynku pracy stanowi znacząca zmiana roli miejsca pracy. Współczesna przestrzeń biurowa, oprócz podstawowej funkcji, jaką jest zapewnienie warunków do pracy indywidualnej, nabiera wymiaru społecznego. Służy jako przestrzeń, która stymuluje kreatywność, komunikację i mobilność pracowników. Aby sprostać nowym zadaniom, biuro musi być wyposażone w zróżnicowane funkcjonalnie oraz adaptowalne przestrzenie. Oprócz stref pracy indywidualnej nieodzowne są strefy spotkań oraz strefy regeneracji i integracji. Przy takim układzie (np. Activity Based Workplace) obszary biura przeplatają się, tworząc biuro odpowiadające odmiennym typom aktywności i potrzebom pracowników. Zamiast wykonywać zadania głównie przy biurkach lub w salach konferencyjnych, pracownicy mają do wyboru miejsca spotkań ad hoc, przestrzenie pracy cichej, budki telefoniczne, przestrzenie pracy projektowej. Sami decydują, gdzie chcą pracować i gdzie najlepiej będą mogli wykonać zadanie. W tak zorganizowanych przestrzeniach nietrudno o współpracę i zacieśnianie więzi społecznych potrzebnych do budowania poczucia wspólnoty. Niekonwencjonalna aranżacja powierzchni biurowej jest wykorzystywana w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako narzędzie do motywowania pracowników. Pracodawcy muszą oferować elastyczne i niebanalne rozwiązania w miejscach pracy, aby wyłuskiwać z rynku pracy talenty i zatrzymywać najbardziej wartościowych pracowników. W naturalny sposób przewagę mają te organizacje, które oferują miejsca pracy wspierające twórczą atmosferę, innowacyjność oraz pozwalające pracownikom na wykorzystywanie różnych stylów pracy.

ZNAJDŹ NAS: