Projekt ustawy o Polskiej Strefie Inwestycji: już po pierwszym czytaniu

Na wtorkowym posiedzeniu Sejmu wszystkie kluby parlamentarne poparły przekazanie projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji do dalszych prac w Komisji Gospodarki i Rozwoju.

2018-03-26 08:39:45

Przypominając, w ramach nowego systemu wsparcia, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać zwolnienie z podatku CIT / PIT w związku z realizacją nowej inwestycji na terenie całej Polski. Stąd nazwa projektu – Polska Strefa Inwestycji (PSI). Wprowadzenie nowych przepisów prawnych oznacza także, iż Specjalne Strefy Ekonomiczne będą funkcjonować tylko do końca 2026 r.

Uzasadnienie proponowanych nowych rozwiązań przedstawiła w Sejmie Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Pytania posłanek i posłów dotyczy raczej ogólnych kwestii związanych z projektem ustawy, przykładowo przyporządkowania powiatów do poszczególnych zarządzających, przewidywanych skutków w zakresie liczby nowych miejsc pracy utworzonych przez przedsiębiorców korzystających z nowej ulgi podatkowej, wpływu na budżet samorządów czy możliwości przyciągnięcia inwestycji do nowych lokalizacji, które dotychczas nie były preferowane przez przedsiębiorców.

W trakcie odpowiedzi na pytania posłanek i posłów pani minister Jadwiga Emilewicz zapowiedziała rozpoczęcie oficjalnych konsultacji projektów rozporządzeń wykonawczych, w tym kluczowego rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach. Mam nadzieję, iż już wkrótce będzie można zgłosić uwagi w procesie konsultacji do tego rozporządzenia. Obecnie opublikowana wersja tego aktu prawnego zawiera jednak sporo nieścisłości, które na pewno wymagają odpowiedniej korekty. Dodatkowo, pani minister zapewniła, iż rozporządzenie wejdzie w życie równo z ustawą i nie będzie żadnego opóźnienia. Ta deklaracja jest bardzo ważna dla przedsiębiorców w kontekście planowania inwestycji i skorzystania z ulgi podatkowej.

W ramach dyskusji nie padły pytania dot. nowych obowiązków w zakresie korzystania z ulgi podatkowej przez inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych czy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji dotyczących kwestii podziału dochodu zwolnionego na poszczególne zezwolenia strefowe / decyzje o wsparciu czy tzw. małej klauzuli antyoptymalizacyjnej. A te szczegóły mogą istotnie skomplikować korzystanie z tych instrumentów wsparcia, a tym samym negatywnie rzutować na ich atrakcyjność pośród przedsiębiorców. Można mieć nadzieję, iż te zagadnienia będą poddane jeszcze szczegółowej analizie podczas prac Komisji Gospodarki i Rozwoju. O wynikach prac w Komisji na pewno będę pisał na blogu.

ZNAJDŹ NAS: